chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành máy Photocopy

Chính sách bảo hành máy Photocopy

Công ty TNHH thương mại dịch vụ FPC Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ dịch vụ bảo hành để đảm bảo sự hoạt động hoàn thiện của máy theo những điều kiện sau: I/. Chính sách bảo hành máy Photocopy tại FPC Hà Nội: 1/. Thời gian làm việc và bảo hành máy của FPC: - FPC Cung cấp dịch vụ trong thời gian làm việc từ 8h30 sáng đến 17h chiều (từ thứ 2 đến sáng thứ 7 không kể ngày lễ và chủ nhật) … Đọc Thêm