1. Chủ sở hữu website: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FPC HÀ NỘI

2. Người đại diện: Nguyễn Minh Sơn

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ : Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0904 58 3311

3. Số giấy chứng nhận đang ký kinh doanh:

– MST: 0106562104

– Cấp ngày 05/06/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội